Blog

Kolejny etap pracy wykonany - ale przyniósł nieoczekiwane efekty

Kolejny etap pracy wykonany - ale przyniósł nieoczekiwane efekty

Z trudem udało się przebrnąć przez kolejny etap pracy po krótkiej przerwie urlopowej.

Etap trudny, bo przyszło więcej pracy niż się spodziewałem, pojawiło się rozczarowanie a koniec końców trzeba w bazie na stronę WWW wprowadzić zmiany, których nie planowałem…

 

Rozczarowanie

Jak pisałem ostatnio - kolejnym etapem pracy miało być: rozdzielenie pól "wartość umowy" na część kwotową (numer) i część dodatkowych opisów (tekst).

To miało być w założeniach działanie proste i dać efekt idealny - dla każdej umowy w rejestrze prezentować jej wartość. Niestety - rzeczywistość bardzo mocno zweryfikowała mój niepoprawny optymizm i okazało się to niemożliwe.

A może inaczej - jest to możliwe, ale wymaga ogromnej pracy, sięgania po dziesiątki umów i ich analizowania… To dla jednej osoby w ograniczonym czasie projektu jest niewykonalne.

 

Co zrobiłem

Okazało się, że tylko część umów ma albo podaną wprost ostateczną wartość umowy, albo podaną stawkę godzinową lub miesięczną oraz czas pozwalający na obliczenie wartości umowy. Na szczęście jest to ok. 90,81% umów.

Kilkadziesiąt umów (ok. 0,63%) miało podaną tylko informację o maksymalnej wartości umowy.

Kilkaset umów (ok. 8,52%) nie miało podanej ani wartości, ani informacji pozwalających na jednoznaczne obliczenie wartości umowy. Były to umowy, które mają podaną tylko stawkę za godzinę lub za miesiąc, a nie miały podanego wymiaru pracy ani okresu umowy w taki sposób, aby wyliczyć jednoznacznie wartość.

Wszystkie umowy zostały przejrzane, przetworzone i sklasyfikowane do jednej z tych trzech grup. Ustalone zostały liczbowe wartości umów tam, gdzie było to możliwe.

 

Co musiałem dodatkowo zrobić

Musiałem więc wprowadzić nowe informacje, które pojawią się w bazie:

  • typ wartości umowy (Określona jednoznacznie / Nieokreślona / Maksymalna)
  • kwota - która występuje, gdy nie można określić wartości umowy, a jest tylko kwota stawki np. godzinowej
  • tekst przy niektórych wartościach lub kwotach objaśniający szczegóły płatności. Jest to tekst wyekstrahowany z pola „wartość umowy” w plikach źródłowych.

 

Utopia...

Moja cicha wizja,  że z rejestru będzie można zrobić podsumowanie kwot wartości okazała się niestety utopią. Jak wspomniałem - teoretycznie jest to możliwe, ale wymaga dużo pracy i bardzo dużo dobrej woli ze strony urzędu.

Dlatego musiałem z bólem serca poprzestać na takiej formie, jaką obecnie uzyskałem - w polu wartość pozostały wartości podane wprost w plikach źródłowych lub takie, które mogłem jednoznacznie obliczyć z podanych innych danych. Pojawia się tez dodatkowe pole, które uzupełnia lub wyjaśnia podane informacje płatnościowe.

 

Zabezpieczenie

Postanowiłem ponadto wprowadzić „zabezpieczenie” w prezentacji danych. W wyszukiwarce na WWW dodane będą 3 pola tekstowe, które będą zawierały oryginalne wpisy z najważniejszych kolumn plików źródłowych:

  • data zawarcia umowy
  • wartość umowy
  • okres obowiązywania

W razie wątpliwości co do prezentowanych w wyszukiwarce danych z bazy każdy będzie mógł je zweryfikować z oryginalnymi, „surowymi”, ale tekstowymi danymi.

 

Co dalej?

Jeszcze chwila na przejrzenie tych kwot i sprawdzenie, czy jakieś informacje pozwolą na uzupełnienie niepodanych wartości, a potem czas na kolejne pole, którego „obróbka” też będzie wyzwaniem. Czyli okres "obowiązywania umowy".