Blog

Rejestr umów w roku 2023 - plany rozwojowe

Rejestr umów w roku 2023 - plany rozwojowe

Rejestr umów już działa. Z praktycznego punktu widzenia projekt został zakończony.

Co dalej więc będzie się działo? Jakie zmiany zaszły i jakie planuję - w artykule noworocznym.

 

Przede wszystkim na Nowy Rok 2023 życzę wszystkim więcej skutecznej jawności. Bo o ile o jawność się staramy, walczymy o nią i jej pilnujemy, to jej skuteczność mierzona poziomem reakcji społeczeństwa na ujawniane problemy wydaje się być mocno problematyczna...

 

Rejestr umów - to już system, nie projekt

Z formalnego punktu widzenia projekt jeszcze nie zakończył się - został zrealizowany w czasie, cel projektu został osiągnięty, do Funduszu Obywatelskiego zostało wysłane sprawozdanie z rozliczeniem finansowym. Dopóki jednak nie otrzymam potwierdzenia przyjęcia sprawozdania i rozliczenia - formalnie projekt nie jest zamknięty.

Jednak praktycznie, organizacyjnie i technicznie - to już nie jest projekt, a działający system. Mechanizm wymagający monitorowania (bezpieczeństwo), tworzenia kopii, pilnowania aktualizacji modułów, reagowania na błędy. To tzw. maintenance, czyli "działania utrzymaniowe", które przy działającym systemie mogą zajmować trochę czasu.

 

Zmiany na portalu i w newsletterze

Z okazji rozpoczęcia działania systemu na portalu zaszły pewne zmiany, o których pisałem już w grudniu, a część zmian nadal zachodzi i będzie to proces trwający jakiś czas.

Sam newsletter także uległ zmianom kosmetycznym (opisy) i funkcjonalnym. Dotychczas był wysyłany w piątki wieczorem i starałem się na piątek przygotować (raz w tygodniu) nowości projektowe. Teraz newsletter będzie wysyłany w różne dni tygodnia, ale wciąż z założeniem, że będzie to raz w tygodniu. Tak więc spamu nie będzie, ale informacja szybsza.

 

Rejestr umów po 1 czerwca 2023 - potencjalny problem finansowy

W czerwcu 2023 r. mogą w funkcjonowaniu portalu Jawne Umowy nastąpić zmiany techniczne i/lub organizacyjne. Trudno mi teraz powiedzieć jakie i w jakim stopniu.  W tym czasie kończą się bowiem abonamenty na najważniejsze mechanizmy dostępności portalu Jawne Umowy: hosting i domena.

O ile można rozłożyć w czasie aktualizację innych modułów systemu poszukując w międzyczasie źródeł ich finansowania, o tyle domena i hosting są mechanizmami, których koniec pracy następuje bezzwłocznie przy braku opłacenia kolejnego abonamentu. Nie wyobrażam sobie jednak wyłączenia systemu, więc mam już wstępne plany co zrobić po 1 czerwca. Możemy zatem raczej spać spokojnie.

 

Rejestr umów - plany na najbliższe miesiące

Nie chcę snuć dalekosiężnych planów, bo wszystko może okazać się w pierwszych miesiącach działania rejestru i będzie zależeć od jego popularności.

Niemniej konkretne plany na najbliższy czas to:

  1. dokończenie testów organizacji modułów filtrowania prostego i zaawansowanego oraz udostępnienie filtrowania zaawansowanego na portalu "produkcyjnym"
    1a. najprawdopodobniej dostęp do filtrowania zaawansowanego będzie wymagał rejestracji użytkownika na portalu - to będzie wymagało sprawdzenia i odpowiedniego przygotowania
  2. dokończenie testów organizacji pracy rejestru z umowami z więcej niż jednej jednostki
  3. import danych z UG Dobra za II półrocze 2022 r.
  4. dokończenie instrukcji przygotowania pliku z danymi do importu do bazy rejestru (dla innych jednostek zainteresowanych wczytaniem swoich umów)
  5. testy wydajnościowe systemu z określeniem maksymalnej pojemności pojedynczej instalacji portalu rejestru i szukanie rozwiązań alternatywnych

Na razie wystarczy planowania. Przede mną także sukcesywne odrabianie zaległości watchdogowych z mojego lokalnego podwórka - praca przy rejestrze pochłaniała nadspodziewanie wiele czasu i niektóre moje tematy lokalne zostały wstrzymane.