Rejestr umów

Wykonywanie zadań: 1. Otwieranie i zamykanie PSP w Mierzynie p...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-01-02
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-01-02
Okres DO* 2015-06-30
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Paulina Kulik
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Wykonywanie zadań: 1. Otwieranie i zamykanie PSP w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27, w w związku z organizowanymi zajęciami sportowymi, samoobrony i Fitness dla osób 50+, z terenu Gminy Dobra. 2. Sprzątanie Sali gimnastycznej oraz pomieszczeń (szatni), 3. Sprzątanie pomieszczeń socjalnych.
Wartość umowy* 0,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Stawka
Stawka umowy* 150,00
Uwagi do wartości/stawki** za każdy dzień, w którym odbywają się zajęcia sportowe dla osób 50+, z terenu Gminy Dobra - płatne m
Komórka organizacyjna Zespół Organizacyjny
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** czystość
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 02 stycznia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 02.01.2015 r. do 30.06.2015 r. (w każdą sobotę, zgodnie z ustalonym harmonogramem)
ORYG: Wartość umowy 150,00 złotych brutto za każdy dzień, w którym odbywają się zajęcia sportowe dla osób 50+, z terenu Gminy Dobra - płatne miesięcznie (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora