Rejestr umów

Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-01-02
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-01-02
Okres DO* 2015-01-07
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Elżbieta Walczyk
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej
Wartość umowy* 140,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja**
  • urząd/organizacja
  • zdrowie
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 02 stycznia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. 07.01.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 140,00 złotych brutto (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora