Rejestr umów

Prowadzenie warsztatów gotowania, w ramach Projektu Nr FMP-201...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-01-09
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-01-24
Okres DO* 2015-02-28
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Adam Józef Faleński
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Prowadzenie warsztatów gotowania, w ramach Projektu Nr FMP-2014-019 pn. 'Pod srebrną różą - transgraniczne spotkania na 50 z plusem'
Wartość umowy* 4 200,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** szkolenia/warsztaty
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 09 stycznia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 24.01.2015 r. do 28.02.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 4.200,00 złotych brutto (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora