Rejestr umów

Zapewnienie nagłośnienia na balu karnawałowym dla polskich i n...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-01-15
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-01-15
Okres DO* 2015-01-17
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Katarzyna Stasiak-Madejek
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Zapewnienie nagłośnienia na balu karnawałowym dla polskich i niemieckich partnerów w dniu 17.01.2015 r. w ramach Projektu pn. 'Pod srebrna różą - transgraniczne spotkania na 50 z plusem'
Wartość umowy* 1 000,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja**
  • kultura/zabytki
  • urząd/organizacja
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 15 stycznia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. 17.01.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 1.000,00 złotych brutto (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora