Rejestr umów

Przygotowanie do wysyłki decyzji podatkowych na 2015 rok (tj. ...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-01-26
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-01-26
Okres DO* 2015-02-02
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Bartłomiej Wasiluk
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Przygotowanie do wysyłki decyzji podatkowych na 2015 rok (tj. kopertowanie, ostemplowanie, wypisywanie zwrotnego potwierdzenia odbioru)
Wartość umowy* 1 100,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (uczeń)
Komórka organizacyjna Zespół ds. Podatków i Opłat
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** urząd/organizacja
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 26 stycznia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 26.01.2015 r. do 02.02.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 1.100,00 złotych brutto (uczeń)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora