Rejestr umów

Prowadzenie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pra...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-02-02
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-02-02
Okres DO* 2015-12-31
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Marek Kwapniewski
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Prowadzenie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Dobra jako organ doradczy i opiniodawczy. Przez prowadzenie powyższych zagadnień rozumie się zadania Służby BHP, zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wartość umowy* 0,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Stawka
Stawka umowy* 50,00
Uwagi do wartości/stawki** za każdą efektywnie przepracowaną godzinę - płatne miesięcznie
Komórka organizacyjna Zespół Organizacyjny
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** urząd/organizacja
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 02 lutego 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 02.02.2015 r. do 31.12.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 50,00 złotych brutto za każdą efektywnie przepracowaną godzinę - płatne miesięcznie

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora