Rejestr umów

Współpraca przy realizacji Projketu pt. 'EUROPE FOR CITIZENS' ...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-02-25
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-02-18
Okres DO* 2015-02-25
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Karolina Mazur
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Współpraca przy realizacji Projketu pt. 'EUROPE FOR CITIZENS' (prowadzenie konsultacji, tłumaczenie dokumentacji z języka angielskiego na język polski)
Wartość umowy* 500,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Zespół Organizacyjny
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja**
  • tłumaczenia
  • urząd/organizacja
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 25 lutego 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 18.02.2015 r. do 25.02.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 500,00 złotych brutto (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora