Rejestr umów

Przygotowanie zastępczego miejsca w celu zorganizowania Zerani...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-02-25
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-02-25
Okres DO* 2015-02-26
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Paweł Oleś
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Przygotowanie zastępczego miejsca w celu zorganizowania Zerania Wiejskiego w miejscowości Grzepnica w dniu 26.02.2015 r. (tj. ustawienie namiotu, ustawienie stołów i ław, zapewnienie podłączenia do prądu oraz oświetlenia)
Wartość umowy* 300,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Zespół Organizacyjny
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** urząd/organizacja
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 25 lutego 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. 26.02.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 300,00 złotych brutto (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora