Rejestr umów

Przygotowanie lokalu Obwodowych Komisji ds. Referendum Nr 6 i ...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-09-03
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-09-04
Okres DO* 2015-09-07
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Stanisław Bartnik
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Przygotowanie lokalu Obwodowych Komisji ds. Referendum Nr 6 i 8 w Bezrzeczu do Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06.09.2015 r., wykonanie prac porządkowych w lokalach po zakończeniu prac Obwodowych Komisji ds. Referendum Nr 6 i 8 w Bezrzeczu oraz rozwieszenie strzałek kierunkowych do lokali Obwodowych Kimisji ds. Referendum Nr 6 i 8 w Bezrzeczu.
Wartość umowy* 500,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Sekretarz Gminy Dobra
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** wybory/głosowania
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 03 września 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 04.09.2015 r. do 07.09.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 500,00 złotych brutto (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora