Rejestr umów

1. Otwieranie i zamykanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mier...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-09-25
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-09-25
Okres DO* 2015-12-21
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Paulina Kulik
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy 1. Otwieranie i zamykanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27, w związku z organizowanymi zajęciami sportowymi. 2. Sprzątanie Sali gimnastycznej oraz pomieszczeń (szatni). 3. Sprzątanie pomieszczeń socjalnych (toalet, mycie kabin prysznicowych) - w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Wartość umowy* 0,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Stawka
Stawka umowy* 150,00
Uwagi do wartości/stawki** za kaźdy dzień, w którym odbywają się zajęcia sportowe - płatne miesięcznie (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** czystość
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 25 września 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 25.09.2015 r. do 21.12.2015 r. (w każdą sobotę)
ORYG: Wartość umowy 150,00 złotych brutto za kaźdy dzień, w którym odbywają się zajęcia sportowe - płatne miesięcznie (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora