Rejestr umów

porządku oraz estetyki na Terenie sportowo- rekreacyjnym przy ...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-01-30
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-02-01
Okres DO* 2015-02-28
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Robert Wardak
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy porządku oraz estetyki na Terenie sportowo- rekreacyjnym przy 'Orlik-u 2012'w Dobrej, obejmującym pole do mini golfa (9 stanowisk), teren ze sprzętem do ćwiczeń fizycznych, stoliki szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, w szczególności: codzienne porządkowanie terenu wewnątrz ogrodzenia, wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zielonych, w szczególności koszenie, grabienie, pilęgnacja nasadazeń, usuwanie chwastów i innych, 2. Codzienny przegląd urządzeń pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa. 3. Zgłaszania Zleceniodawcy na bieżąco wszelkich awarii, usterek, nieprawidłowości. 4. Powiadamianie Zleceniodawcy o mających miejsce na ww. terenie zdarzeniach, mogących
Wartość umowy* 400,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZUS)
Komórka organizacyjna Zespół Organizacyjny
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja**
  • czystość
  • przegląd/kontrola
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 30 stycznia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od. 01.02.2015 r. do 28.02.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 400,00 złotych brutto (składka ZUS)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora