Rejestr umów

Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej w Urzędzie Gminy D...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-02-02
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-02-03
Okres DO* 2015-02-04
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Bogusława Hetman
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej w Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a, na stanowisku sprzątaczki, w okresie urlopu wypoczynkowego, w zakresie wykonywania prac porządkowych w Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a, w szczególności: utrzymywanie w czystości pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymywanie w czystości wyposażenia biurowego, opróżnianie koszy, itp.
Wartość umowy* 160,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZUS)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** czystość
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 02 lutego 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 03.02.2015 r. do 04.02.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 160,00 złotych brutto (składka ZUS)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora