Rejestr umów

Zastępstwo Pani Danuty Wawrzoła, zatrudnionej w Urzędzie Gminy...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-02-18
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-02-16
Okres DO* 2015-02-20
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Bogusława Hetman
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Zastępstwo Pani Danuty Wawrzoła, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a, w okresie zwolnienia lekarskiego, w zakresie wykonywania prac porządkowych w Urzędzie Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a, poprzez utrzymywanie w czystości pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymywanie w czystości wyposażenia biurowego, itp.
Wartość umowy* 500,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZUS)
Komórka organizacyjna Zespół Organizacyjny
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** czystość
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 18 lutego 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 16.02.2015 r. do 20.02.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 500,00 złotych brutto (składka ZUS)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora