Rejestr umów

Pełnienie funkcji Koordynatora

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-03-09
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-03-09
Okres DO* 2015-04-18
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Izabela Dryjańska
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Pełnienie funkcji Koordynatora
Wartość umowy* 1 535,97
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZUS)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** nadzór/zarządzanie
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 09 marca 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 09.03.2015 r. do 18.04.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 1.535,97 złotych brutto (składka ZUS)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora