Rejestr umów

Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej Wydziale ds. Komun...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-04-13
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-04-13
Okres DO* 2015-04-17
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Bogusława Hetman
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a, na stanowisku sprzątaczki, w okresie zwolnienia lekarskiego. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy wykonywanie prac porządkowych w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a, w szczególności: 1) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń biurowych i socjalnych. 2) Utrzymywanie w czystości wyposażenia biurowego. 3) Opróżnianie koszy na śmieci.
Wartość umowy* 400,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZUS)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** czystość
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 13 kwietnia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 13.04.2015 r. do 17.04.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 400,00 złotych brutto (składka ZUS)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora