Rejestr umów

Prowadzenie zajęć Fitness dla mieszkańców Gminy Dobra (kontynu...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-04-24
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-04-24
Okres DO* 2015-06-30
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Wiolletta Konieczyńska
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Prowadzenie zajęć Fitness dla mieszkańców Gminy Dobra (kontynuacja zajęć dla uczestników projektu 'Różane inspiracje. Prowadzenie zajęć odbywać się będzie na Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawiwej w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5, w okresie od dnia 24.04.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.'
Wartość umowy* 0,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Brak
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** Aneks do umowy
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja**
  • rekreacja/zabawa
  • szkolenia/warsztaty
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 24 kwietnia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 24.04.2015 r. do 30.06.2015 r.
ORYG: Wartość umowy Aneks do umowy

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora