Rejestr umów

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia a...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-12
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-04-12
Okres DO* 2022-06-30
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Inżynieria elektryczna Dawid Witamborski
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia awaryjnego w budynkach UG Dobra
Wartość umowy* 8 856,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna WKI
NIP/Regon/KRS 8512884897
Rodzaj umowy Z podmiotami prow. dział. gospod.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja**
  • oświetlenie
  • plany/projekty
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 12.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. do 30.06.2022
ORYG: Wartość umowy 8 856,00

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora