Rejestr umów

Podział dz. nr 268/19, Mierzyn 3

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-20
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-04-20
Okres DO* 2022-08-30
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Geo Sektor
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Podział dz. nr 268/19, Mierzyn 3
Wartość umowy* 4 800,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna WKI
NIP/Regon/KRS 9552494186
Rodzaj umowy Z podmiotami prow. dział. gospod.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja** geodezja/grunty
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 20.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. do 30.08.2022
ORYG: Wartość umowy 4.800,00

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora