Rejestr umów

Umieszczenie informacji dotyczących zbycia bezprzetargowego ni...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-25
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-04-25
Okres DO* 2022-04-29
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Biuro Ogłoszeń Gazeta Wyborcza
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Umieszczenie informacji dotyczących zbycia bezprzetargowego nieruchomości
Wartość umowy* 123,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna WKI
NIP/Regon/KRS 5260305644
Rodzaj umowy Z podmiotami prow. dział. gospod.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja** publikacje/ogłoszenia
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 25.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. 29.04.2022
ORYG: Wartość umowy 123,00

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora