Rejestr umów

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania podłączenia...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-05-04
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-05-04
Okres DO* 2022-08-20
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Firma Projektowo- Wykonawcza 4MAT Janusz Białecki
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania podłączenia lamp oświetlenia hybrydowego do sieci elektrycznej na ul. Zgodnej w Mierzynie
Wartość umowy* 15 600,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna WKI
NIP/Regon/KRS 6331763338
Rodzaj umowy Z podmiotami prow. dział. gospod.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja**
  • oświetlenie
  • plany/projekty
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 04.05.2022
ORYG: Okres obowiąz. 20.08.2022
ORYG: Wartość umowy 15 600,00

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora