Rejestr umów

Przegląd i naprawa systemu nawadniającego boisko Wołczkowo

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-28
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-04-28
Okres DO* 2022-05-13
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy VIKADA sp. z o.o.
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Przegląd i naprawa systemu nawadniającego boisko Wołczkowo
Wartość umowy* 2 460,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna WSO
NIP/Regon/KRS 8522372584
Rodzaj umowy Z podmiotami prow. dział. gospod.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja**
  • przegląd/kontrola
  • sport
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 28.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. do 13.05.2022
ORYG: Wartość umowy 2 460,00

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora