Rejestr umów

Zakup kosiarek

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-29
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-04-29
Okres DO* 2022-05-13
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy M&Z Serwis
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Zakup kosiarek
Wartość umowy* 5 277,24
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna WSO
NIP/Regon/KRS 8511486568
Rodzaj umowy Z podmiotami prow. dział. gospod.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja** wyposażenie/sprzęt
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 29.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. do 13.05.2022
ORYG: Wartość umowy 5 277,24

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora