Rejestr umów

Okresowy przegląd elektryczny

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-05-04
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-05-04
Okres DO* 2022-05-15
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy ROBSKA Robert Katulski
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Okresowy przegląd elektryczny
Wartość umowy* 4 500,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna WKI
NIP/Regon/KRS 7731052498
Rodzaj umowy Z podmiotami prow. dział. gospod.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja** przegląd/kontrola
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 04.05.2022
ORYG: Okres obowiąz. do 15.05.2022
ORYG: Wartość umowy 4 500,00

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora