Rejestr umów

Pełnienie funkcji członka komisji przetargowej w ramach zadani...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-28
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-04-28
Okres DO* 2022-09-15
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Radosław Ziółkowski
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Pełnienie funkcji członka komisji przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego 'Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra'
Wartość umowy* 3 000,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna WKI
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja** niesklasyfikowane
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 28.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. 28.04.2022 15.09.2022
ORYG: Wartość umowy 3 000,00 zł brutto

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora