Rejestr umów

Utrzymanie czystości na terenie przy jeziorze Stolsko

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-15
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-05-01
Okres DO* 2022-09-30
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Tomasz Potasz
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Utrzymanie czystości na terenie przy jeziorze Stolsko
Wartość umowy* 0,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Stawka
Stawka umowy* 20,00
Uwagi do wartości/stawki** za godzinę
Komórka organizacyjna WSO
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja** czystość
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 15.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. 01.05.2022 30.09.2022
ORYG: Wartość umowy 20,00 zł brutto za godzinę

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora