Rejestr umów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 a w Do...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2022-04-22
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2022-04-22
Okres DO* 2022-04-25
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Małgorzata Pikos
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 a w Dobrej
Wartość umowy* 157,27
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** -
Komórka organizacyjna ZO
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone ze składką ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2022
Klasyfikacja** niesklasyfikowane
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 22.04.2022
ORYG: Okres obowiąz. 25.04.2022
ORYG: Wartość umowy 157,27 zł brutto

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora