Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Wymiana pompki w urządzeniu klimatyzacyjnym
615,00
O
2022-06-30
3211012
Przygotowanie baz do migracji do nowego programu
4 956,90
O
2022-06-30
3211012
Przygotowanie artykułu prasowwgo - w ramach Projektu pn: “Raze...
284,99
O
2022-06-30
3211012
Wykonanie badań geotechnicznych, opracowanie 3 wariantów konce...
11 808,00
O
2022-06-29
3211012
Wykonanie prac ziemnych na terenie 'Mierzynianka'
1 476,00
O
2022-06-28
3211012
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 152 ul. Lisia w Dołujach
44 157,00
O
2022-06-28
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ra...
0,00
S
2022-06-28
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ra...
0,00
S
2022-06-28
3211012
Nadzór inwestorki nad zadaniem Budowa sieci wodociągowej na te...
2 000,00
O
2022-06-27
3211012
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP
627,30
O
2022-06-27
3211012
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Grzepnica wymi...
28 600,00
O
2022-06-27
3211012
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa sieci wodociągowej w d...
3 000,00
O
2022-06-27
3211012
Prowadzenie rozliczenia rzeczowo- finansowego dla zadania: Bud...
11 808,00
O
2022-06-27
3211012
Naprawa 2 opraw oświetleniowych na klatce schodowej w budynku ...
200,00
O
2022-06-24
3211012
Przygotowanie opracowania 'Strategia Rozwiązywania Problemów S...
27 000,00
O
2022-06-24
3211012
Przegląd gwarancyjny kotła gazowego w budynku na boisku sporto...
449,90
O
2022-06-24
3211012
Przegląd gwarancyjny kotła gazowego w lokalu przy ul. Daniela ...
200,00
O
2022-06-24
3211012
Naprawy elektrycznie w budynku przy ul. Lipowej 21 w Wołczkowi...
950,00
O
2022-06-23
3211012
Okresowy roczny przegląd instalacji gazowej w budynkach gminny...
3 500,00
O
2022-06-23
3211012
Sprawdzenie izolacji oraz działania przeciwpożarowych głównych...
1 280,00
O
2022-06-23
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora