Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Naprawa opony w samochodzie służbowym
40,00
O
2022-05-19
3211012
Przeprowadzenie warsztatów wraz z materiałami do realizacji pr...
1 500,00
O
2022-05-19
3211012
Przeprowadzenie warsztatów mikroogrody wraz z materiałami do r...
600,00
O
2022-05-19
3211012
Aktualizacja kosztorysu i przedmiaru dla zadania: Przebudowa s...
615,00
O
2022-05-18
3211012
Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn...
50 000,00
O
2022-05-17
3211012
Zakup ekogadżetów do recyklomatu
1 866,87
O
2022-05-17
3211012
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej p...
155 520,00
O
2022-05-16
3211012
Wymiana dwóch okien w lokalu przy ul. Granicznej 24a/5
4 402,51
O
2022-05-13
3211012
Przegląd okresowy klimatyzacji i wentylacji oraz kotła gazoweg...
1 500,00
O
2022-05-13
3211012
Naprawa samochodu służbowego Fiat Punto ZPL 18700
590,00
O
2022-05-12
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: 'Budowa sieci kan...
3 000,00
O
2022-05-11
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 'Dołu...
3 075,00
O
2022-05-10
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorkiego nad robotami budowlanymi w ram...
0,00
S
2022-05-10
3211012
Wymiana opon i oleju w samochodzie służbowym
160,00
O
2022-05-09
3211012
Wymiana opon i oleju w samochodzie służbowym
120,00
O
2022-05-09
3211012
Aktualizacja bazy Podatki i Odpady na 2022 r.
1 039,35
O
2022-05-09
3211012
Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz cho...
793 955,00
O
2022-05-09
3211012
Wykonanie konserwacji boiska Orlik oraz mycie kortów tenisowyc...
7 287,75
O
2022-05-06
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Modernizacja ul...
26 558,77
O
2022-05-05
3211012
Roboty budowlane dla zadania pn.' Budowa sieci kanalizacji san...
59 040,00
O
2022-05-05
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora