Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej
610 941,00
O
2022-04-12
3211012
Życzenia wielkanocne
615,00
O
2022-04-11
3211012
Zakup, dostawa i wymiana wyposażenia przepompowni ścieków PŚ, ...
90 000,00
O
2022-04-11
3211012
Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Dobra przy ...
57 593,54
O
2022-04-11
3211012
Wykonanie korekty do dokumentacji technicznej dla zadania: 'Za...
6 519,00
O
2022-04-11
3211012
Dostawa i montaż oświetlenia solarnego 9 lamp oświetlenia sola...
59 500,00
O
2022-04-11
3211012
Remonty dróg gminnych
608 654,00
O
2022-04-11
3211012
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania 'Bezrzecze rozbudowa...
49 200,00
O
2022-04-08
3211012
Nadzór autorski na zadaniu: 'Bezrzecze rozbudowa kanalizacji d...
16 715,70
O
2022-04-08
3211012
Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej
3 280 779,00
O
2022-04-08
3211012
Emisja na antenie życzeń wielkanocnych
1 648,20
O
2022-04-05
3211012
Zakup i wymiana wyposażenia przepompowni ścieków PŚ 11 w Dołuj...
79 899,00
O
2022-04-05
3211012
Czyszczenie dróg, chodników oraz parkingów gminnych
138 724,40
O
2022-04-05
3211012
Podział nieruchomości dz. nr 1025 w miejscowości Dobra
4 920,00
O
2022-04-04
3211012
Wykonanie przeglądów rocznych 12 masztów stalowych wraz z fund...
7 995,00
O
2022-04-04
3211012
Okresowy przegląd urządzeń klimatyzacyjnych
5 166,00
O
2022-04-01
3211012
Wywieszenie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w ...
104,55
O
2022-03-31
3211012
Umieszczenie informacji dotyczącej ogłoszenia o przetargach us...
1 672,00
O
2022-03-31
3211012
Sprzątanie, wykaszanie, opróżnianie koszy wraz z wywozem niecz...
116 116,20
O
2022-03-31
3211012
Koszenie, konserwacja boisk
135 000,00
O
2022-03-31
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora