Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Operat szacunkowy dla działki 138/1 położonej w m. Bezrzecze
738,00
O
2022-03-31
3211012
Operat szacunkowy dla działki 127 w m. Łęgi
990,00
O
2022-03-31
3211012
Zakup i dostawa i wymiana urządzeń stacji odwadniania osadu na...
87 748,20
O
2022-03-31
3211012
Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów (budowlanego i elektr...
1 000,00
O
2022-03-31
3211012
Zakup wraz z dostawą szaf, regałów do remizy w Wołczkowie
8 163,51
O
2022-03-31
3211012
Zakup regału wraz z transportem
1 983,87
O
2022-03-31
3211012
Materiały do archiwum
11 023,90
O
2022-03-31
3211012
Nadzór autorski na zadaniu: Budowa zaplecza sanitarno-szatniow...
4 000,00
O
2022-03-31
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorkiego nad robotami budowlanymi w ram...
0,00
S
2022-03-31
3211012
Walorytzacja Gminy Dobra
289 050,00
O
2022-03-31
3211012
Usługa cyfryzacji dla miejscowego plany zagospodarowania przes...
615,00
O
2022-03-30
3211012
Opracowanie 'Diagnoza problemów społecznych Gminy Dobra za rok...
10 000,00
O
2022-03-30
3211012
Konserwacja drzwi automatycznych w budynku urzędu Gminy przy u...
450,00
O
2022-03-29
3211012
Nadzór inwestorski w ramach zadania: Budowa ulic w Dobrej, Jaw...
12 103,20
O
2022-03-29
3211012
Demontaż i montaż elementów 2 szt. lamp
3 948,30
O
2022-03-29
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorkiego nad robotami budowlanymi w ram...
0,00
S
2022-03-29
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorkiego nad robotami budowlanymi w ram...
0,00
S
2022-03-29
3211012
Reklama prasowa
676,50
O
2022-03-28
3211012
Zakup stacji roboczych + oprogramowania informatycznego
74 445,75
O
2022-03-25
3211012
Podstawienie 5 kabin sanitarnych TOI FRESH wraz z cotygodniową...
5 346,00
O
2022-03-25
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora