Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego...
161 704,41
O
2022-06-09
3211012
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. 656/204 ul....
56 641,50
O
2022-06-08
3211012
Wykopanie betonowych fundamentów, wywiezienie gruzu, wyrównani...
4 000,00
O
2022-06-08
3211012
Wykonanie opracowania zmian i uzyskanie zatwierdzenia projektó...
5 043,00
O
2022-06-07
3211012
Wykonanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy ścieżek...
31 488,00
O
2022-06-07
3211012
Promocja Gminy Dobra poprzez oznakowanie pojazdów PERFORMER BE...
0,00
S
2022-06-07
3211012
Naprawa opony w samochodzie służbowym
726,00
O
2022-06-06
3211012
Budowa odcinka sieci wodociągowej dz. nr 231 ul. Graniczna w D...
158 539,78
O
2022-06-03
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ra...
0,00
S
2022-06-03
3211012
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków dróg...
10 000,00
O
2022-06-02
3211012
Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodocią...
19 065,00
O
2022-06-02
3211012
Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodocią...
16 605,00
O
2022-06-02
3211012
Przygotowanie trzech artykułów prasowych promujących project V...
819,18
I
2022-06-01
3211012
Wykonywanie prac porządkowych na terenie sportowo – rekreacyjn...
0,00
S
2022-06-01
3211012
Przeprowadzenie diagnozy cybezbezpieczeństwa
20 000,00
O
2022-05-31
3211012
Opracowanie APP dla 124 obowiązujących dokumentów planistyczny...
15 990,00
O
2022-05-31
3211012
Wynajem autokaru
21 200,00
O
2022-05-31
3211012
Podstawienie kontenera przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie
1 350,00
O
2022-05-31
3211012
Przygotowanie i wypożyczenie kostiumów stylizowanych na koniec...
0,00
S
2022-05-31
3211012
Usuwanie chemiczno-mechaniczne barszczu Sosnowskiego
5 500,00
O
2022-05-30
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora