Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Wykonywanie prac porządkowych w Świetlicy środowiskowej w miej...
3 600,00
I
2015-01-02
3211012
Wykonywanie zadań: 1. Nadzór nad obiektem sportowym w miejscow...
1 250,00
I
2015-06-01
3211012
Wykonywanie prac porządkowych w Świetlicy środowiskowej w miej...
3 600,00
I
2015-12-30
3211012
porządkowych na terenie boiska sportowego w miejscowości Mierz...
4 200,00
I
2015-01-05
3211012
Utrzymanie czystości i porządku na placu przed Kościołem w mie...
3 900,00
I
2015-04-30
3211012
porządku oraz estetyki na obiekcie sportowym w miejscowości St...
1 000,00
I
2015-06-01
3211012
porządkowych na terenie boiska sportowego w miejscowości Mierz...
4 200,00
I
2015-07-01
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 'Nadzór nad praw...
9 619,40
I
2015-08-17
3211012
Wykonywanie prac porządkowych na terenie boiska sportowego w m...
4 200,00
I
2015-12-30
3211012
Wykonywanie prac porządkowych w Świetlicy środowiskowej w miej...
1 800,00
I
2015-12-30
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 'Nadzór nad praw...
28 858,20
I
2015-12-30
3211012
monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowania w syste...
2 361,60
I
2015-01-02
3211012
stały dozór i konserwacja urządzeń alarmowych UG Dobra ul. Szc...
738,00
I
2015-01-02
3211012
stały dozór i konserwacja urządzeń alarmowych UG Dobra ul. Gra...
738,00
I
2015-01-02
3211012
stały dozór i konserwacja urządzeń alarmowych UG Dobra ul. Gra...
738,00
I
2015-01-02
3211012
stały dozór i konserwacja urządzeń alarmowych UG Dobra - Wołcz...
738,00
I
2015-01-02
3211012
podstawienie 3 kabin sanitarnych wraz z cotygodniową obsługą s...
1 414,80
I
2015-04-27
3211012
prowadzenie czynności polegających na bieżącym rozliczaniu zgo...
12 177,00
I
2015-05-07
3211012
prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Dobra oraz w wyznaczo...
56 088,00
I
2015-12-30
3211012
monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowania w syste...
2 361,60
I
2015-12-30
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora