Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Przeprowadzenie wywiadów oraz sporządzenie kart informacyjnych...
280,00
O
2015-06-17
3211012
Ochrona imprezy pn. 'Festiwal Róż', organizowanej na terenie f...
2 100,00
O
2015-06-19
3211012
Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami: robotami budowla...
3 000,00
O
2015-06-19
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych 'Orli...
0,00
S
2015-06-30
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-07-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-07-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-07-01
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
3 000,00
O
2015-07-13
3211012
Pełnienie obowiązków Inpektora nadzoru inwestorskiego nad prac...
6 000,00
O
2015-07-13
3211012
Dudzińskiej, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisku...
650,00
O
2015-07-20
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-08-03
3211012
Przeprowadzenie wywiadów oraz sporządzenie karty informacyjnej...
280,00
O
2015-08-03
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego na prac...
6 000,00
O
2015-08-04
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-08-25
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-08-25
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-08-25
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-08-25
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami: robotami budowla...
15 000,00
O
2015-09-01
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
190,00
O
2015-09-03
3211012
Przygotowanie lokalu do Referendum Ogólnokrajowego, zarządzone...
500,00
O
2015-09-03
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora