Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-03-09
3211012
Pełnienie funkcji Koordynatora
1 535,97
O
2015-03-09
3211012
w projekcie Nr FMP-2015-011 pn.: 'Różane inspiracje na pograni...
668,67
O
2015-03-09
3211012
Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej
192 000,00
O
2015-03-09
3211012
Dołuje - Kościno budowa chodnika
171 364,55
O
2015-03-09
3211012
Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka niemieckiego na język p...
7 100,00
O
2015-03-10
3211012
Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka niemieckiego na język p...
7 100,00
O
2015-03-10
3211012
Prowadzenie warsztatów przygotowania kosmetyków naturalnych, s...
4 000,00
O
2015-03-10
3211012
Prowadzenie warsztatów mozaiki szklanej, sporządzania sprawozd...
1 920,00
O
2015-03-10
3211012
Zastępstwo Pani Justyny Chojn
0,00
S
2015-03-10
3211012
Chojnowskiej, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisk...
0,00
S
2015-03-10
3211012
projekt i wykonanie 6 banerów informacyjno-promocyjnych do pro...
3 780,00
O
2015-03-10
3211012
wynajęcie sali na potrzeby realizacji warsztatów ceramicznych ...
288,00
O
2015-03-10
3211012
przeprowadzenie 16-godzinnych warsztatów ceramicznych w ramach...
3 840,00
O
2015-03-10
3211012
przeprowadzenie 24-godzinnych warsztatów ceramicznych w ramach...
2 880,00
O
2015-03-10
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
3 500,00
O
2015-03-11
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
2 000,00
O
2015-03-11
3211012
Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych ...
1 000,00
O
2015-03-12
3211012
Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych ...
1 000,00
O
2015-03-12
3211012
Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych ...
500,00
O
2015-03-12
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora