Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania podłączenia...
15 600,00
O
2022-05-04
3211012
Okresowy przegląd elektryczny
4 500,00
O
2022-05-04
3211012
Zakup kosiarek
5 277,24
O
2022-04-29
3211012
Przegląd i naprawa systemu nawadniającego boisko Wołczkowo
2 460,00
O
2022-04-28
3211012
Pełnienie funkcji członka komisji przetargowej w ramach zadani...
3 000,00
O
2022-04-28
3211012
Umieszczenie informacji dotyczących zbycia bezprzetargowego ni...
123,00
O
2022-04-25
3211012
Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 'Bezpieczny pieszy ...
9 840,00
O
2022-04-25
3211012
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej p...
189 540,00
O
2022-04-25
3211012
Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 a w Do...
157,27
O
2022-04-22
3211012
Podział dz. nr 268/19, Mierzyn 3
4 800,00
O
2022-04-20
3211012
Podstawienie kontenera ul. Lipowa 51,Wołczkowo
1 350,00
O
2022-04-20
3211012
Podstawienie kontenera ul. Górna, Bezrzecze
1 900,00
O
2022-04-20
3211012
Wynajem busa dla 19 osób - objazd dróg gminnych
990,00
O
2022-04-20
3211012
Modernizacja dwóch syren alarmowych oraz przegląd elektryczny
38 499,00
O
2022-04-19
3211012
Utrzymanie czystości na terenie przy jeziorze Stolsko
0,00
S
2022-04-15
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorkiego nad robotami budowlanymi w ram...
0,00
S
2022-04-15
3211012
Zakup, dostawa i wymiana 4 szaf sterowniczych
99 850,00
O
2022-04-14
3211012
Okresowe przeglądy kominiarskie budynków gminnych
9 762,49
O
2022-04-12
3211012
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia a...
8 856,00
O
2022-04-12
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 'Oświetlenie dró...
4 981,50
O
2022-04-12
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora