Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Przygotowanie lokalu do Referendum Ogólnokrajowego, zarządzone...
300,00
O
2015-09-03
3211012
Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w W...
300,00
O
2015-09-03
3211012
Przygotowanie lokalu Obwodowych Komisji ds. Referendum Nr 6 i ...
500,00
O
2015-09-03
3211012
Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 7 w D...
201,00
O
2015-09-03
3211012
Przygotowanie lokalu Obwodowych Komisji ds. Referendum Nr 3, 5...
700,00
O
2015-09-03
3211012
1. Przewiezienie urn, parawanów wyborczych do lokali Obwodowyc...
1 000,00
O
2015-09-03
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-09-04
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-09-04
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-09-04
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-09-04
3211012
1. Prowadzenie zajęć sportowych, zajęć Fitness oraz zajęć rekr...
0,00
S
2015-09-25
3211012
1. Otwieranie i zamykanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mier...
0,00
S
2015-09-25
3211012
Pełnienie nadzoru nad wynajmem Sali gimnastycznej w budynku Pu...
0,00
S
2015-09-24
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-10-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-10-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-10-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-10-01
3211012
1. Realizacja zajęć sportowych z piłki nożnej dla dwóch grup w...
0,00
S
2015-10-01
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorksiego nad pra...
2 500,00
O
2015-10-05
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-10-13
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora