Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dob...
69 600,00
O
2022-06-22
3211012
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny wartości służebności g...
1 300,00
O
2022-06-22
3211012
Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra po...
12 940,00
O
2022-06-22
3211012
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 188/4 ul. Baża...
27 060,00
O
2022-06-22
3211012
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Wołczkowo bu...
23 000,00
O
2022-06-22
3211012
Zakup kamery termowizyjnej - wsparcie działań Punktu konsultac...
3 850,00
O
2022-06-22
3211012
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sani...
2 000,00
O
2022-06-22
3211012
Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach z...
48 000,00
O
2022-06-21
3211012
Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach z...
88 000,00
O
2022-06-21
3211012
Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach z...
50 000,00
O
2022-06-21
3211012
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sani...
3 000,00
O
2022-06-21
3211012
Opracowanie operatu wodnego
6 765,00
O
2022-06-21
3211012
Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 162 i 80/2w Rzędzinach
24 600,00
O
2022-06-20
3211012
Modernizacja na sieci wodociągowej dz. nr 102 w Buku
20 898,76
O
2022-06-20
3211012
Publikacja dwóch ogłoszeń MPZP
1 254,60
O
2022-06-20
3211012
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 339 ul. Wędrowna ...
22 265,46
O
2022-06-20
3211012
Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach z...
27 675,00
O
2022-06-20
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ra...
0,00
S
2022-06-20
3211012
Wdrożenie, uruchomienie i zarządzanie systemem wypożyczania ro...
123 000,00
O
2022-06-15
3211012
Przedstawienie koncepcji systemu telewizji przemysłowej (monit...
15 000,00
O
2022-06-15
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora