Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: 'Budowa zbiornika r...
98 400,00
O
2022-03-25
3211012
Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie
1 424 340,00
O
2022-03-25
3211012
Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie
696 000,00
O
2022-03-25
3211012
Budowa ulic Stokrotk, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwoj...
776 000,00
O
2022-03-24
3211012
Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w ...
15 570 570,00
O
2022-03-24
3211012
Podstawienie kontenera o poj. 5 m3, ul. Lipowa 51
1 350,00
O
2022-03-21
3211012
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. 'Bud...
44 280,00
O
2022-03-21
3211012
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych ...
250,00
O
2022-03-21
3211012
Demontaż uszkodzonych źródeł światła oraz montaż nowych na kla...
500,00
O
2022-03-17
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorkiego nad robotami budowlanymi w ram...
0,00
S
2022-03-17
3211012
Okresowy przegląd 51 gaśnic w obiektach i pojazdach Gminy Dobr...
2 321,01
O
2022-03-16
3211012
Okresowy przegląd 3 hydrantów w budynku przy ul. Granicznej 24...
258,30
O
2022-03-16
3211012
Okresowa próba ciśnieniowa węży hydrantowych w budynku przy ul...
442,80
O
2022-03-16
3211012
Doręczanie za zwrotnym potwierdzaniem odbioru koresppondencji ...
0,00
S
2022-03-16
3211012
Dotacja celowa na działalność Dziennego Domu Seniora+
37 740,00
O
2022-03-15
3211012
Budowa drogi na osiedlu 'Sportowe' w Dobrej
3 980 770,39
O
2022-03-15
3211012
Wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn. 'Remonty dr...
122 001,00
O
2022-03-14
3211012
Montaż oznakowania drogowego w ciągu ulic w mm. Bezrzecze, Dob...
5 239,76
O
2022-03-14
3211012
Aktualizacja bazy Podatki na 2022 r.
319,80
O
2022-03-11
3211012
Budowa ulic w dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, kasztanowa, Jaśm...
720 780,00
O
2022-03-11
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora