Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
porządku oraz estetyki na Terenie sportowo- rekreacyjnym przy ...
400,00
O
2015-01-30
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik...
0,00
S
2015-01-30
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej w Urzędzie Gminy D...
160,00
O
2015-02-02
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-02-09
3211012
Zastępstwo Pani Danuty Wawrzoła, zatrudnionej w Urzędzie Gminy...
500,00
O
2015-02-18
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik...
0,00
S
2015-03-01
3211012
1. Utrzymywanie należytego porządku oraz estetyki na Terenie s...
400,00
O
2015-03-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-03-09
3211012
Pełnienie funkcji Koordynatora
1 535,97
O
2015-03-09
3211012
w projekcie Nr FMP-2015-011 pn.: 'Różane inspiracje na pograni...
668,67
O
2015-03-09
3211012
Prowadzenie warsztatów wikliniarskich oraz przygotowanie i dos...
3 820,00
O
2015-03-13
3211012
Prowadzenie zajęć Fitness, w ramach Projektu Nr FMP-2015- 011 ...
2 006,02
O
2015-03-19
3211012
Przeprowadzenie wywiadu, oraz sporządzenie karty informacyjnej...
140,00
O
2015-03-26
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik...
0,00
S
2015-04-01
3211012
porządku oraz estetyki na Terenie sportowo- rekreacyjnym przy ...
500,00
O
2015-04-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-04-01
3211012
Wykonanie fundamentu pod ustawienie posągu Elizabeth von Arnim...
417,92
O
2015-04-10
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej Wydziale ds. Komun...
400,00
O
2015-04-13
3211012
Prowadzenie zajęć Fitness dla mieszkańców Gminy Dobra (kontynu...
0,00
B
2015-04-24
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-04-27
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora