Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK...
0,00
S
2017-08-17
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowycxh ORLI...
0,00
S
2017-09-29
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK...
0,00
S
2017-10-31
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK...
0,00
S
2017-12-01
3211012
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu...
0,00
S
2017-12-29
3211012
Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów z terenu gminy D...
0,00
S
2017-12-29
3211012
Prowadzennie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, w ramach Projekt...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Prowadzennie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, w ramach Projekt...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Tłumaczenie ustne z języka niemieckiego na język polski oraz z...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Tłumaczenie ustne z języka niemieckiego na język polski oraz z...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Prowadzenie zajęć Fitness dla mieszkańców Gminy Dobra, w wieku...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Prowadzenie zajęć Fitness dla mieszkańców Gminy Dobra, w wieku...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Usługa utrzymania czystości pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej ...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Wykonywanie usług porządkowych w Referacie ds. Planowania Prze...
0,00
S
2018-06-05
3211012
Wykonywanie zadań trenera na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Wykonywanie zadań trenera na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Usługa utrzymania czystości pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej ...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Usługa utrzymania czystości pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej ...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Prowadzenie zajęć Firness dla mieszkańców Gminy Dobra, w wieku...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Prowadzenie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pra...
0,00
S
2018-01-03
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora