Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Wykonanie usług konserwacji i bieżacego utrzymania oświetlenia...
255 000,00
O
2015-12-31
3211012
Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej
252 150,00
O
2016-08-10
3211012
Konserwacja cieków wodnych i wykonanie robót remontowych urząd...
250 000,00
O
2017-03-21
3211012
Remonty dróg gminnych
250 000,00
O
2020-02-07
3211012
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na ...
250 000,00
O
2021-01-20
3211012
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz nr 33...
244 645,77
O
2021-06-02
3211012
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 3/23, 4/23, 1/25, 1...
242 556,00
O
2018-12-21
3211012
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa nowego połącze...
241 080,00
I
2021-02-18
3211012
Rozbiórka budynków po byłej JW. W Dobrej
239 850,00
O
2020-04-06
3211012
Pomoc Techniczna - Numer projektu: POIS.02.03.00-00- 0307/17 w...
238 989,00
O
2018-06-25
3211012
Skarbimierzyce, budowa rurociagu tłocznego wraz z kablem zasil...
236 393,06
O
2020-10-05
3211012
Świadczenie bieżącej obsługi prawnej Gminy Dobra oraz obsługi ...
234 684,00
O
2020-01-02
3211012
Budowa chodnika w Rzędzinach dz. Nr 46
234 396,00
O
2021-10-21
3211012
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz nr 1152 ...
232 419,68
O
2020-01-09
3211012
Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej
228 266,79
O
2016-04-13
3211012
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od wła...
227 398,86
O
2018-10-17
3211012
Świdczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ...
223 666,54
O
2016-12-29
3211012
Wykonanie usług konserwacji i bieżacego utrzymania oświetlenia...
220 000,00
O
2015-12-31
3211012
Wykonanie usług konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia...
220 000,00
O
2017-01-24
3211012
Wykonanie usług konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia...
220 000,00
O
2018-01-31
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora