Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
81,06
O
2015-05-21
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
79,40
O
2015-05-21
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
79,40
O
2015-05-21
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
79,40
O
2015-05-21
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
79,40
O
2015-05-21
3211012
Obsługa informatyczna wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
200,60
O
2015-05-21
3211012
Szydłowskiej zatrudnionej w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochro...
650,00
O
2015-05-25
3211012
Wykonanie prac porządkowych po przeprowadzonym remoncie oraz m...
550,14
O
2015-05-25
3211012
Plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowa...
218,99
O
2015-05-22
3211012
Ochrona lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowo...
125,37
O
2015-05-22
3211012
porządku oraz estetyki na obiekcie sportowym w miejscowości St...
1 000,00
I
2015-06-01
3211012
porządku oraz estetyki na Terenie sportowo- rekreacyjnym przy ...
800,00
O
2015-06-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-06-08
3211012
Zastępstwo Pani Jadwigii Szydłowskiej, zatrudnionej w Wydziale...
1 150,00
O
2015-06-08
3211012
archeologicznego oraz opracowanie sprawozdania z prac archeolo...
2 511,35
O
2015-06-15
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek, zatrudnionej w Urzędzie Gminy ...
800,00
O
2015-06-25
3211012
Zastępstwo Pani Jadwigii Szydłowskiej, zatrudnionej w Wydziale...
1 250,00
O
2015-06-29
3211012
porządku oraz estetyki na Terenie sportowo- rekreacyjnym przy ...
800,00
O
2015-07-01
3211012
Zastępstwo Pani Danuty Wawrzoła, zatrudnionej w Urzędzie Gminy...
2 000,00
O
2015-07-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-07-01
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora