Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Zastępstwo Pani Haliny Lejza, zatrudnionej w Straży Gminnej w ...
920,00
O
2015-07-01
3211012
Zastępstwo Pani Bogusławy Hetman, zatrudnionej w Wydziale ds. ...
600,00
O
2015-07-01
3211012
porządkowych na terenie boiska sportowego w miejscowości Mierz...
4 200,00
I
2015-07-01
3211012
Wykonywanie prac porządkowych w świetlicy środowiskowej w miej...
1 800,00
O
2015-07-02
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych 'Orli...
0,00
S
2015-08-01
3211012
Zastępstwo Pani Jadwigii Szydłowskiej, zatrudnionej w Wydziale...
1 050,00
O
2015-08-03
3211012
Ledziona, zatrudnionego w Urzędzie Gminy Dobra, na stanowisku ...
1 100,00
O
2015-08-11
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 'Nadzór nad praw...
9 619,40
I
2015-08-17
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-08-25
3211012
Sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, w związku z Refere...
3 109,33
O
2015-08-31
3211012
Zastępstwo Pani Jadwigii Szydłowskiej, zatrudnionej w Wydziale...
1 400,00
O
2015-09-01
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
526,58
O
2015-09-03
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
158,81
O
2015-09-03
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
158,81
O
2015-09-03
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
158,81
O
2015-09-03
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
158,81
O
2015-09-03
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
158,81
O
2015-09-03
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
158,81
O
2015-09-03
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
158,81
O
2015-09-03
3211012
Obsługa informatyczna Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego...
158,81
O
2015-09-03
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora