Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-09-04
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej w Wydziale ds. Kom...
800,00
O
2015-09-24
3211012
1. Realizacja zajęć sportowych z piłki nożnej dla dwóch grup w...
0,00
S
2015-09-25
3211012
Zastępstwo Pani Danuty Wawrzoła, zatrudnionej w Urzędzie Gminy...
400,00
O
2015-09-29
3211012
Zastępstwo Pana Arkadiusza Króla, zatrudnionego w Wydziale ds....
250,00
O
2015-09-28
3211012
Sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, w związku z wybora...
3 108,49
O
2015-09-28
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych 'Orli...
0,00
S
2015-10-01
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych 'Orli...
0,00
S
2015-10-01
3211012
Zastępstwo Pani Jadwigii Szydłowskiej, zatrudnionej w Wydziale...
1 100,00
O
2015-10-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-10-01
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-10-13
3211012
Przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzy...
140,00
O
2015-10-20
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej w Referacie ds. Pl...
250,00
O
2015-10-07
3211012
Zastępstwo Pani Danuty Wawrzoła, zatrudnionej w Urzędzie Gminy...
2 000,00
O
2015-10-09
3211012
Ledziona, zatrudnionego w Urzędzie Gminy Dobra, na stanowisku ...
800,00
O
2015-10-21
3211012
Obsługa informatyczna wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polski...
568,37
O
2015-10-21
3211012
Wsparcie informatyczne Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dobr...
208,97
O
2015-10-22
3211012
Wsparcie informatyczne Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Mier...
208,97
O
2015-10-22
3211012
Wsparcie informatyczne Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Wołc...
208,97
O
2015-10-22
3211012
Wsparcie informatyczne Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Mier...
208,97
O
2015-10-22
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora