Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Prowadzenie warsztatów przygotowania kosmetyków naturalnych, s...
4 000,00
O
2015-03-10
3211012
Prowadzenie warsztatów mozaiki szklanej, sporządzania sprawozd...
1 920,00
O
2015-03-10
3211012
Zastępstwo Pani Justyny Chojn
0,00
S
2015-03-10
3211012
Chojnowskiej, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisk...
0,00
S
2015-03-10
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
3 500,00
O
2015-03-11
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
2 000,00
O
2015-03-11
3211012
Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych ...
1 000,00
O
2015-03-12
3211012
Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych ...
1 000,00
O
2015-03-12
3211012
Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych ...
500,00
O
2015-03-12
3211012
Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych ...
500,00
O
2015-03-12
3211012
Maślak, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisku Pomo...
0,00
S
2015-03-16
3211012
Nauka tańca brzucha, w ramach Projektu Nr FMP-2015- 011 pn. 'R...
600,00
O
2015-03-19
3211012
Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych ...
1 000,00
O
2015-03-19
3211012
poprzez oznakowanie gokartu herbem Gminy Dobra podczas startów...
15 000,00
O
2015-03-26
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-03-26
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-03-26
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
7 000,00
O
2015-03-26
3211012
Prowadzenie warsztatów ogrodniczych, w ramach Projektu pn. 'Fe...
2 880,00
O
2015-03-21
3211012
Prowadzenie warsztatów florystycznych, w ramach Projektu pn. '...
1 440,00
O
2015-03-28
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik...
0,00
S
2015-04-01
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora