Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Wykaszanie poboczy, terenów zieleni, nawierzchni utwardzonej p...
155 520,00
O
2022-05-16
3211012
Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego...
161 704,41
O
2022-06-09
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora