Blog

Koniec koszmarnego etapu - okresy obowiązywania umów gotowe

Koniec koszmarnego etapu - okresy obowiązywania umów gotowe

Ten etap był koszmarem. Przy nim noc horrorów wydaje się kinem lekkiego niepokoju...

Porządkowanie danych związanych z okresem obowiązywania umów było kilka razy gorsze od porządkowania dat zawarcia umów i ich kwot - razem wziętych...

 

Opisywałem poprzednio spotkane problemy, więc teraz w dużym skrócie:

Sposób podawania dat obowiązywania umów był jak "wolna amerykanka" - podawane były daty różne, opisowe, błędne podawanie numerów roku i miesiąca - przy sprawdzaniu okazywało się, że koniec umowy jest wcześniej niż jej początek i liczba dni obowiązywania umowy była ujemna.

W wielu przypadkach musiałem dokonać arbitralnego przyjęcia daty - najczęściej daty końca umowy, bo z tym był największy problem.

 

Gdzie jestem

Miałem nadzieję, że do końca wakacji uda się zamknąć ten etap - ale się nie udało. Dodatkowe prace jakie mnie spotkały - głównie wolontariat - wpłynęły na opóźnienie w porządkowaniu dat w tym projekcie.

W tej chwili dla każdej pozycji w rejestrze umów mam już daty obowiązywania OD oraz DO (często niestety przyjęte umownie) a także teksty opisowe wyjaśniające co zmieniłem.

Sprawdzone zostały daty, czy nie występuje data OD później niż data DO (czyli wstecznie).

Porządkowanie okresów obowiązywania umów - zakończone!

 

Co dalej?

Dalej krótki i prosty etap - weryfikacja i uporządkowanie nazw komórek organizacyjnych Urzędu Gminy odpowiedzialnych za daną umowę oraz numerów NIP/REGON.  Tutaj nie powinno być większych problemów, więc daję sobie tydzień na zamknięcie etapu konwersji i porządkowania danych w pliku do zasilenia bazy danych.