Rejestr umów

Wykonywanie prac porządkowych w Świetlicy środowiskowej w miej...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-01-02
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-01-02
Okres DO* 2015-12-31
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Agnieszka Jędrak
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Wykonywanie prac porządkowych w Świetlicy środowiskowej w miejscowości Grzepnica
Wartość umowy* 3 600,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Inna
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Srodowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** czystość
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 02 stycznia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 300,00 złotych brutto miesięcznie (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora